Uppdrag Komptenscentrum för schizofreni

Kompetenscentrum för Schizofreni (KCS) är en centrumbildning med uppdrag att erbjuda FoU-stöd till medarbetarna samt samordna forskning och utvecklingsarbete inom Psykiatri Psykos. 

KCS baseras på den samlade kompetensen hos alla medarbetare. En FoU-samordnare finns anställd på heltid och därutöver medarbetare som efter behov gör olika insatser som till exempel projektledare eller utbildare.

I uppdraget ingår stöd och samordning av FoU-projekt från planering till genomförande, dokumentation och spridning av resultaten. Stödet utgörs dels av metodstöd genom utbildning, handledning och rådgivning, dels av stöd och återkoppling vid projektplanering. 

Metodstöd

De insatser som KCS efter behov erbjuder projektledare och andra FoU-medarbetare är i första hand metodhandledning, konsultation, utbildningsinsatser och seminarier med FoU-inriktning som inte täcks av övrigt utbildningsutbud inom verksamhetsområdet.

Projektplanering

För nya projektförslag formuleras en preliminär projektplan som underställs Utvecklingsrådet för bedömning och återkoppling.

Akademisamverkan

För att utveckla samarbetet med vårdgrannar och universitet i FoU-frågor, ses utbyte kring gemensamma forskningsintressen som väsentligt. Här ingår även samverkan kring studenters uppsatsarbeten.

Information

KCS arbetar aktivt med utåtriktad information, i huvudsak via den externa hemsidan. 

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m