Utvecklingsråd för KCS

Verksamhetens vetenskapliga forsknings- och utvecklingsarbete styrs av utvecklingsrådet. Rådet ska med sin samlade kompetens och erfarenhet säkerställa att KCS:s arbete håller hög kvalitet, är i samklang med den vetenskapliga utvecklingen och främjar vården av patienter med psykos.
 
I rådet, som koordineras av FoUU-samordnaren, ingår representanter från ledningsgruppen, verksamhetsuppföljningsgruppen, Sahlgrenska Akademin och kompetensutvecklingsgruppen med tvärprofessionell representation. Rådet sammanträder en gång i månaden.
 
Psykiatri Psykos samarbetar med Sahlgrenska Akademins institutioner och andra institutioner vid Göteborgs Universitet. Professor Margda Waern är akademirepresentant och ingår i utvecklingsrådet.
 

Medlemmar 

Pia Rydell, Verksamhetschef
Daniel Abrams (ordförande), FoUU-samordnare
Pia Ram, tf. Verksamhetssamordnare
Susanna Kovacic (sekreterare), Verksamhetschefsassistent
Margda Waern, Läkare, Professor vid Sahlgrenska akademin
Mats Gustavsson, Läkare
Christian Colldén, Sektionschef läkare, Doktorand vid Chalmers tekniska högskola
Annika Söderlund, Socionom/Kurator, Doktorand vid Institutionen för socialt arbete
Ulla Karilampi, Forskare
Patrick Quinland, Doktorand vid Sahlgrenska akademin
Nils Sjöström, Lektor i vårdvetenskap
Kristina Annerbrink, Forskare
Katarina Allerby, Doktorand vid Sahlgrenska akademin

 

 

Kontakt

Ordförande
Daniel Abrams

Sekreterare
Susanna Kovacic
0730-637690

Adress
Göteborgsvägen 31
Hus V, Mölndals sjukhus
431 80  Mölndal

uiqt|wBlivqmt5ijziu{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m