e-Projekt mobil kommunikation

Psykosmottagningen Mölndal har initierat ett eHälsa-projekt inom området mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom psykiatrisk öppenvård.

Mottagningen kommer att ha tillgång till en surfplatta med inloggning via TjänsteID+ och med access till ordinationsverktyg Pascal. Möjligheten att även utveckla systemintegration med Melior/ SIEView utforskas.

Syftet är att främst effektivisera mottagningens mobila teams arbete och öka patientsäkerheten genom tillgång till adekvat beslutsstöd vid hembesök. I en förlängning kommer även andra befintliga applikationer att utprövas för bland annat  psykoedukation vid patientbesök.

Projektet bedrivs i samarbete med Innovationsslussen Västra Götaland och VGR-IT.

 

Kontakt

Projektledare/Psykiatrisjuksköterska
Joacim Holmén

Enhetschef
Marianne Andersson

uiqt|wBrwikqu5pwtuévH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m