Projekt Bättre psykosvård

Projekt Bättre psykosvård är ett nationellt projekt finansierat med medel från Socialdepartementet. Syftet med projektet är att stötta enheter att implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 

Processledare runt om i  landet hjälper enheter med tex. GAP-analyser och arrangerar basutbildning med fördjupad information om insatserna och de olka metoderna. I verksamheten finns en processledare som arbetar med VGR som upptagningsområde.

Länk till projekt Bättre psykosvård hittar du i högerkolumnen.

uiqt|wBvqkti{5ktim{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlzmi{5ozmu%yzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m