Närståendearbete

Psykiatri Psykos arbetar kontinuerligt med närståendearbete och strävar efter att ha bästa möjliga kontakt med patienter och dess närstående.

I Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 (Socialstyrelsen) har familjeinterventioner fått högsta prioritet och är därmed den metod som rekommenderas i Sverige. I riktlinjerna är det även högsta prioritet att psykopedagogiskt undervisa patient och närstående tillsammans.

Satsningar inom den närmsta tiden är att samtliga medarbetare ska få handledning i Integrerad Psykiatri tillsammans med till exempel boendestöd. Det har även skapat en övergripande ”handledarhandledning”, där samtliga handledare träffas tillsammans för att koordinera våra insatser.

Närståendearbete i heldygnsvården kommer ytterligare att uppmärksammas genom bland annat kontaktpersonsutbildning. 

Verksamheten har starkt fokus på att uppmärksamma och stödja barn till våra patienter och arbetar verksamhetsövergripande med barnperspektivet. Interna utbildningsinsatser pågår fortlöpande i metoderna Föra barnen på tal och Beardslees familjeintervention.

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Lars Alfredsson

uiqt|wBtiz{5itnzml{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m