Läkemedelsprojekt

Läkemedelsbehandling var ett särskilt fokusområde på Psykiatri Psykos under 2014. Socialstyrelsen publicerade ”Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd” hösten 2013. Även Läkemedelsverket har kommit med nya rekommendationer. Båda dessa baseras på det kunskapsunderlag som SBU publicerade kring läkemedelsbehandling vid schizofreni under 2013.

Med syfte att skapa lokala vårdprogram för läkemedelsbehandling utifrån de nationella riktlinjerna tilsattes en arbetsgrupp för att arbetar särskilt med frågan under 2014. 

Läkemedelsprojektet innefattar:

  • Utbildningsinsatser under året
  • Projektgrupper läkemedel med brett deltagande
  • Paneldebatter om multi- och samsjuklighet
  • Paneldebatt kring farmakologi

Utbildningssatsningar under 2014

Läs mer om utbildningssatsningar.

Projektgrupper

Tre projektgrupper bildades. Läs mer om dess uppdrag här.

Sammanfattning av läkemedelsåret 2014

Sammanfattninig av åtgärder under läkemedelsåret 2014.

 

Arbetsgrupp

Synnöve Åkervall
Specialistläkare/studierektor

Anette Büttner
Specialistläkare/VÖL

Kristina Annerbrink
ST-läkare

Yeu-Jiann Hua
Underläkare

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m