Min förmåga/Funktionsbedömning i slutenvården

Införande och utvärdering av instrumentet "Min förmåga - Aktivitetsutförande - Strukturerat samtal och  observation"  är ett projekt för att öka samarbetet mellan arbetsterapeut och mentalskötare.

Syftet är att utbilda omvårdnadspersonal i hur man genomför basala aktivitetsbedömningar för att kunna identifiera funktionshinder. I ett första steg håller instrumentets psykometriska egenskaper på att undersökas.

Kontakt

Arbetsterapeut
Maria Wikeby

uiqt|wBuizqi5%wqsmj%yH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m