Forskning

Aktuell forskning inom Psykiatri Psykos

 • GRIP utredningsprogram

  Det kliniskt utredningsprogrammet syftar till att få en så bra bild som möjligt av patienters sjukdomsbild, funktion och situation. Utredningsprogrammet ska användas då en nyinsjuknad person med misstänkt psykossjukdom identifieras.

 • Bedömning av funktionsnivå vid långvarig psykossjukdom

  Forskningsprojektet utvärderar metoder för neuropsykologisk undersökning för patienter med mångårig psykossjukdom där vanligt förekommande test inte är tillämpbara.

 • Min förmåga/Funktionsbedömning i slutenvården

  Syftet är att utbilda omvårdnadspersonal i hur man genomför basala aktivitetsbedömningar för att kunna identifiera funktionshinder.

 • COAST

  COAST är en naturalistisk, prospektiv studie av behandlingsföljsamhet vid schizofreni samt påverkan av kognition och stigma.

 • Personcentrerad psykosvård

  Personcentrerad vård, som har visat sig framgångsrik inom somatisk slutenvård, har mycket gemensamt med Integrerad Psykiatri. Båda interventionerna syftar till att öka patienternas delaktighet och inflytande över sin vård.

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m