Markörbaserad journalgranskning

Med hjälp av markörbaserad journalgranskning (MJG) kan skador uppkomna i samband med hälso- och sjukvård identifieras. Markörer är journaluppgifter som används som utgångspunkt för att identifiera skada hos patient. Metoden är utvecklad för somatisk vård och är väl etablerad. Internationellt kallas metoden Global Trigger Tool (GTT).

Under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har såväl metoden som markörerna anpassats till psykiatrisk vård. Inom SU-psykiatrin finns ett utbildat granskningsteam som från hösten 2015 har gjort regelbundna journalgranskningar. Resultatet av granskningarna används som underlag för förbättringsarbete i frågor som rör patientsäkerhet.

Läs mer om Markörbaserad journalgranskning på SKL:s hemsida.

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Pia Ram

uiqt|wBxqi5ziuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m