Lokalt kvalitetsregister

Psykiatri Psykos kvalitetsregister omfattar sedan 2012 samtliga patienter som har kontakt med någon av våra öppenvårdsmottagningar. Implementeringen har pågått under 2012 och från januari 2013 kommer registret att leverera data från alla enheter.

Syftet med registret är att samtliga patienter skall få god och lika vård enligt Integrerad Psykiatri och Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande tillstånd. Jämförelser mellan enheter utifrån ålder, kön, diagnos och födelseland kan göras och ligga till grund för förbättringsarbete. Registret innehåller både process- och resultatdata.

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Pia Ram

uiqt|wBxqi5ziuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m