Individuell samarbetsplan (ISP)

Individuell samarbetsplan (ISP) är ett personcentrerat verktyg vars syfte är att minska användandet av tvångvård. Det är ett praktiskt hjälpmedel som ger patienter möjlighet att utöva sin demokratiska rätt att styra över sin behandling. I planerna får patienter rutinmässigt hjälp att skräddarsy hur de önskar att vården ska genomföras. ISP har sparat resurser och kostnader för vården. Sjukhusvård har kunnat undvikas. Patienter har fått ökad förståelse för sin sjukdom, tagit ökat ansvar för sin hälsa och fått ökat förtroende för vården. Det kan leda till att framtida återinsjuknande och sjukhusvård kan undvikas.

Lyssna på Eva som presenterar den Individuella Samarbetsplanen

Läs mer om Individuell samarbetsplan (ISP)

Klicka på länken för att ta del av ytterligare skriftligt material.

På nästa sida hittar du fylligare information om ISP, introduktionsfilm och uppgifter om hur du kan göra ifall du är intresserad av att börja använda av ISP på din enhet.

 

uiqt|wBm%vi5ivlzmi{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ivlzmi{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqm||m5vwwtmH%vozmoqwv5{mpmvzqm||m5vwwtmH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m