FACT

Under åren 2013 - 2015 representerade Psykiatri Psykos Västra Götalandsregionen i ett utvecklingsprojekt inom PRIO satsningen, I-nod.(www.i-nod.se).

Projektets syfte var att utveckla och samordna kunskap om integrerade arbetsformer för personer  med omfattande och komplicerad problematik med psykiska sjukdomar eller psykiska funktionsnedsättningar som grund.

Projektet bestod av fyra delområden, varav anpassade ACT team, motsvarande FACT eller liknande var ett. FACT står för Flexibel ACT (Assertive Community Treatment).  

Projektledare inom Psykiatri Psykos var Jeanette Jonsson, som idag arbetar med att implementera Integrerad Psykiatri och FACT i Västra Götalandsregionen. Jeanette är socionom och har tidigare arbetat bland annat på NåUt-teamet och AIR.

Mer om FACT 

NåUt-teamet, som är en av Psykiatri Psykos öppenvårdsmottagningar, har sedan 2011 arbetat med FACT som ett tillägg till Integrerad Psykiatri. Modellen har i viss mån anpassats till svenska förhållanden.

Under I-nod projektet spreds modellen till övriga psykosteam i Göteborg samt i vissa delar av Skåne. Efter projektets avslutning har modellen spridits ytterligare och det finns idag ett 15-tal team som arbetar enligt FACT.

I-nod projektet följs fortfarande upp av CEPI vid Lunds Universitet som hittills presenterat resultat gällande implementering och personalens attityder. Senare kommer även patientuppföljning att presenteras. Resultaten visar att det går att implementera programtroget FACT i Sverige.

Arbetsmodell

Arbetsmodellen, som ursprungligen är Nederländsk, innebär att man arbetar på två olika nivåer – behandling ”som vanligt” i ett multidiciplinärt team med case management samt ett större teamansvar då patienten är i kris och riskerar att återinsjukna.

Ett digitalt instrument (FACT-tavla) används som hjälpmedel på de regelbundna FACT-möten där patienter ”uppgraderas" och blir hela teamets angelägenhet. Uppdatering och genomgång av FACT-tavlan sker två gånger i veckan i de mindre teamen och varje dag i de större. Varje möte ska vara max 15 minuter.

Ytterligare information om modellen kan bland annat erhållas på www.i-nod.se

Broschyr FACT

Broschyr FACT

Film om FACT

Kontakt

Projektledare
Jeanette Jonsson

Länkar

www.i-nod.se

 

uiqt|wBrmivm||m5rwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m