Arbetsmetoder

Aktuella arbetsmetoder inom Psykiatri Psykos

 • Lokalt kvalitetsregister

  Syftet med registret är att samtliga patienter skall få god och lika vård enligt Integrerad Psykiatri och nationella riktlinjer.

 • Supported employment

  En grundtanke i modellen är att arbete ger rutiner och ett socialt sammanhang som av många upplevs som hälsobefrämjande. Målet är att patienten skall få ett arbete i samhället och samtidigt ha tillgång till stöd och uppföljning.

 • Markörbaserad journalgranskning

  Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården.

 • Integrerad Psykiatri/Resursgrupps-ACT

  Integrerad Psykiatri är ett av de effektivaste behandlingsprogrammen för svårt psykiskt sjuka som vetenskapen idag känner. Programmet är utformat så att den drabbade själv styr över sin behandling.

 • Psykiatrisk hälsopedagogik

  Den psykiatriska hälsopedagogiken är baserad på motiverande samtal (MI) och vissa KBT-tekniker

 • Individuell samarbetsplan (ISP)

  Individuell samarbetsplan (IPS) - ett personcentrerat verktyg som spar lidande, vårdtid och kostnader.

 • FACT

  Den holländska arbetsmodellen FACT har reviderats och anpassats till svensk kontext som tillägg till vårdprogrammet Integrerad Psykiatri.

 • Interaktivt bemötande

  Interaktivt bemötande är en träningsmetod i kommunikation och bemötande.

 • NECT - en metod för att handskas med självstigma

  NECT-utbildning är en insats som riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom. Utbidningen syftar till att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Utbildningen är ett samarbete mellan (H)järnkoll, CEPI och Psykiatri Psykos.

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m