Uppdrag

 HTA-centrum

HTA-centrum permanent enhet 
1 januari 2011  
 

HTA-centrums huvuduppdrag är att bistå med 

  • råd, stöd i direkta utvärderingsarbetet, feedback
  • frågedefinition, litteratursökning, -sortering
  • distribution av artiklar
  • ekonom för besvarande av ekonomifrågor
  • VGR:s analysresurser för frågor kring prevalens/incidens och antal patienter
  • statistikstöd exvis för metaanalyser och liknande
  • kvalitetssäkringsstöd: bedömning och slutlig sammanfattning i tvärdiciplinär HTA-kvalitetssäkringsgrupp.Normalt utses två individer i ett nätverk inom VGR och Sahlgrenska akademin för kvalitetssäkring.

Projekt - arbetsdokument

Pågående HTA-projektHjälpmedel under projektet Möteskalender Här ser Du alla planerade mötestider för samtliga projekt

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh, professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Inger Thorin, projektsamordnare
  
031-3421556
0700-928046
(ledig fredagar)

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&qvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{mqvomz5|pwzqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m