Kontakt

cb

 

 

 

 

  

  

  

Christina Bergh
 
Professor, chef HTA-centrum  

 

 

 

  

  

  

  

 

 Susanne Bernhardsson
 
FoU-strateg, specialistsjukgymnast

 

 lj

 


 

 

 

 

 

Lennart Jivegård
 
Universitetslektor
 

JP

 

  

  

  

 

 


Josefine Persson
 
Hälsoekonom
 

   os

 

 


Ola Samuelsson
 
Docent

HS

 

 

 

Henrik Sjövall

 
Professor

 

 

 

 

Annika Strandell
 
Docent

 

ps

 

 

 

 

Petteri Sjögren
 
Tandläkare
 

Pernilla Brown

 

 Pernilla Brown

 
Projektsamordnare
0708-439230

 

Max Petzold
 
Statistiker

 

Här hittar ni oss!
Kartsymbol

Sahlgrenska sjukhuset
HTA-centrum
Röda stråket 8
413 45 Göteborg
 
Telefon 031-342 15 56

Före ett projekt

Inkomna nomineringar under bedömningPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvviz|5rq%vmoizlH%vozmoqwv5{mtmvviz|5rq%vmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvm5xmz{{wv59Ho}5{mrw{mnqvm5xmz{{wv59Ho}5{muiqt|wBwti5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{mwti5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{mpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{muiqt|wBivvqsi5{|zivlmttH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zivlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm||mzq5{rwozmvH%vozmoqwv5{mxm||mzq5{rwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui%x5xm|%zwtlH%vozmoqwv5{mui%x5xm|%zwtlH%vozmoqwv5{muiqt|wBp|i4kmv|z}uH%vozmoqwv5{mp|i4kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m