Bakgrund

Hälso-SAM beslutade i maj 2006, efter en utredning 2005-06 att HTA skall införas som metod i VGR och Sahlgrenska Akademin för ökad evidensbasering av vården. Ett HTA-formulär togs fram i ett projektuppdrag. Tester av HTA-formulär och process genomfördes i projektform under juni 2006 – 30 september 2007.

Regionstyrelsen beslutade 24 april 2007 om ägaruppdrag för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Nya metoder och indikationer i rutinsjukvård ska föregås av en HTA-process inom respektive utförarförvaltning från 2008 om årliga kostnaderna för den nya metoden överstiger 1 Mkr.

Ett HTA-centrum etablerades enligt verkställighetsbeslut 2007-08-29.
HTA-projektet ska genomföras i berörda verksamheter, dvs. de som arbetar inom en klinik/verksamhet genomför och ansvarar för projektet.

  • Ett HTA-centrum vid SU som stöd för regionens HTA-arbete, startade 1 oktober 2007
  • En regional HTA-kvalitetssäkringsgrupp har utsetts att svara för tvärdisciplinär och tvärprofessionell kvalitetssäkring av genomförda HTA-projekt och åberopad litteratur.

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m