Kontakt

cb

 

 

 

 

Christina Bergh
 
Professor, chef HTA-centrum

 

 

 

  

  

Susanne Bernhardsson
 
FoU-strateg, specialistsjukgymnast
 


lj

 

 

 

 

Lennart Jivegård
 
Universitetslektor

 

Jenny Kindblom

  

  

  

Jenny Kindblom
 
Specialistläkare

 

JP

 

  

  

  

Josefine Persson
 
Ekonom

 

  os

 

 

Ola Samuelsson
 
Docent

 

 

HS

 

 

 

Henrik Sjövall
 
Professor

 

 

 

 

Annika Strandell
 
Docent

 

ps

 

 

 

 

Petteri Sjögren
 
Tandläkare


 

Pernilla Brown

 

 

Pernilla Brown
 
Projektsamordnare
031-342 15 56
0708-43 92 30

 

Här hittar ni oss!
Kartsymbol

Sahlgrenska sjukhuset
HTA-centrum
Röda stråket 8
413 45 Göteborg
 

 

 

 

 

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvviz|5rq%vmoizlH%vozmoqwv5{mtmvviz|5rq%vmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5sqvljtwuHumlqk5o}5{mrmvv%y5sqvljtwuHumlqk5o}5{muiqt|wBrw{mnqvm5xmz{{wv59Ho}5{mrw{mnqvm5xmz{{wv59Ho}5{muiqt|wBwti5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{mwti5{iu}mt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{mpmvzqs5{rw%vittHumlnis5o}5{muiqt|wBivvqsi5{|zivlmttH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zivlmttH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm||mzq5{rwozmvH%vozmoqwv5{mxm||mzq5{rwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBp|i4kmv|z}uH%vozmoqwv5{mp|i4kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m