Inkomna förslag som bedömts enligt HTA-centrums prioriteringskriterier, men ej genomgått en regelrätt HTA-process. En systematisk litteratursökning har dock utförts, och HTA-centrum har gjort en sammanfattande bedömning över relevant material - Kort HTA

Kort-HTA

 • Multiple Chemical Sensitivity (MCS)

  11 januari 2018

  Vilket vetenskapligt stöd finns för diagnosen Multiple Chemical Sensitivity (MCS)? Finns stöd för någon behandling? Vilka konsekvenser ser man om man ändå fortsätter utsätta sig för kemikalierna?

 • B12-vitamin mot ME/CFS

  17 januari 2017

  Behandling med höga doser B12-vitamin mot ME/CFS pågår i delar av VGR samt övriga landet. Vilar denna behandling på vetenskap och beprövad erfarenhet eller inte?

 • Ataluren vid Duchennes muskeldystrofi

  16 januari 2017

  Har ataluren positiv effekt på livskvalitet och kroppsfunktion hos patienter med Duchennes muskeldystrofi?

 • Premolarer

  18 augusti 2016

  Vilket terapialternativ är bäst på patienter som diagnostiseras i tidig växelbettet med avsaknad av anlag för permanenta premolarer i underkäken?

 • Värdet av perfusion CT-teknik som underlag för handläggning av ischemiskt stroke av okänd varaktighet

  13 april 2016

  Kan användningen av perfusion CT-teknik möjliggöra att fler patienter som vaknar med strokesymtom och där tidpunkten för insjuknande således är okänd, kan trombolysbehandlas med goda kliniska resultat?

 • CGM blocksockermätare

  Kontinuerlig glukosmätning (CGM)...

  12 maj 2015

  Kan kontinuerlig blodsockermätning (real time CGM) via FreeStyle Libre signifikant förbättra HbA1c hos patienter med typ 1 diabetes?

 • magnetism från magnetkameran

  Neuroradiologisk utredning vid förstagångspsykos

  14 juni 2012

  Är rutinmässig neuroradiologisk utredning vid insjuknande i förstagångspsykos av diagnostiskt värde för att styrka psykosdiagnosen och utesluta organisk genes?

 • Loop-ileostomi

  12 april 2012

  Är det säkert att lägga tillbaka en avlastande loop-ileostomi vid främre resektion för ändtarmscancer inom ca två veckor efter indexoperationen i stället för.....

 • CDSS vid hemodynamisk optimering

  10 april 2012

  Önskar studera den eventuella nyttan av ett datoriserat kliniskt beslutsstöd vid hemodynamisk optimering av svårt sjuka patienter på IVA .........

 • Binswangers sjukdom

  10 april 2012

  Om patienter med vitsubstansförändringar, vidgade ventriklar och symtom som vid hydrocefalus förbättras av shuntbehandlingar och .........

 • Blodtrycksmål vid hemodialysbehandling

  10 april 2012

  Vilken är evidensen för de aktuella blodtrycksmålen vid hemodialysbehandling i och med att de är en av parametrarna som ligger till underlag för den.......

 • Fetma

  Substitutionsbehandling med vitaminer och mineraler efter fetmaoperation med " gastric bypass"

  10 april 2012

  Vilket vetenskapligt uderlag finns för rekommendationer av substitutionsbehandling med vitaminer och mineraler efter fetmaopereation med " gastric bypass"?

 • Spiraler

  10 april 2012

  Finns det någon skillnad i kvalitet avseende graviditetsfrekvens och biverkningar mellan olika spiraler?

 • Nyfödd på SÄS

  Gastric Electrical Stimulation (GES)

  10 april 2012

  Förbättras barn med svåra återkommande kräkningar som inte svarar på traditionell behandling med Gastric Electrical Stimulation (GES)?

 • Rectalcancer

  06 mars 2012

  Är abdominal, perineal cylinder excision överlägsen abdominal,perineal excision avseende överlevnad, förekomst av lokalrecidiv och komplikationer hos patienter med lågt sittande rektalcancer

 • Dialysfilter

  06 mars 2012

  Behandling av myelom med akut njursvikt med extra högpermeabelt dialysfilter för avlägsnande av fria lätta kedjor i serum - nytta och kostnadseffektivitet?

 • IBS

  06 mars 2012

  Kan kroppsmedvetandeträning vara ett komplement i behandlingen för patienter med psykosomatiska besvär?

 • Enkelrum/flerbäddsrum

  06 mars 2012

  Erbjuder enkelrum fördelar jämfört med flerbäddsrum på en sjukhusavdelning?

Före ett projekt

Inkomna nomineringar under bedömningPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m