Inkomna förslag som bedömts enligt HTA-centrums prioriteringskriterier, men ej genomgått en regelrätt HTA-process. En systematisk litteratursökning har dock utförts, och HTA-centrum har gjort en sammanfattande bedömning över relevant material - Kort HTA

Kort-HTA

 • B12-vitamin mot ME/CFS

  17 januari 2017

  Behandling med höga doser B12-vitamin mot ME/CFS pågår i delar av VGR samt övriga landet. Vilar denna behandling på vetenskap och beprövad erfarenhet eller inte?

 • Ataluren vid Duchennes muskeldystrofi

  16 januari 2017

  Har ataluren positiv effekt på livskvalitet och kroppsfunktion hos patienter med Duchennes muskeldystrofi?

 • Premolarer

  18 augusti 2016

  Vilket terapialternativ är bäst på patienter som diagnostiseras i tidig växelbettet med avsaknad av anlag för permanenta premolarer i underkäken?

 • Värdet av perfusion CT-teknik som underlag för handläggning av ischemiskt stroke av okänd varaktighet

  13 april 2016

  Kan användningen av perfusion CT-teknik möjliggöra att fler patienter som vaknar med strokesymtom och där tidpunkten för insjuknande således är okänd, kan trombolysbehandlas med goda kliniska resultat?

 • CGM blocksockermätare

  Kontinuerlig glukosmätning (CGM)...

  12 maj 2015

  Kan kontinuerlig blodsockermätning (real time CGM) via FreeStyle Libre signifikant förbättra HbA1c hos patienter med typ 1 diabetes?

 • magnetism från magnetkameran

  Neuroradiologisk utredning vid förstagångspsykos

  14 juni 2012

  Är rutinmässig neuroradiologisk utredning vid insjuknande i förstagångspsykos av diagnostiskt värde för att styrka psykosdiagnosen och utesluta organisk genes?

 • Loop-ileostomi

  12 april 2012

  Är det säkert att lägga tillbaka en avlastande loop-ileostomi vid främre resektion för ändtarmscancer inom ca två veckor efter indexoperationen i stället för.....

 • CDSS vid hemodynamisk optimering

  10 april 2012

  Önskar studera den eventuella nyttan av ett datoriserat kliniskt beslutsstöd vid hemodynamisk optimering av svårt sjuka patienter på IVA .........

 • Binswangers sjukdom

  10 april 2012

  Om patienter med vitsubstansförändringar, vidgade ventriklar och symtom som vid hydrocefalus förbättras av shuntbehandlingar och .........

 • Blodtrycksmål vid hemodialysbehandling

  10 april 2012

  Vilken är evidensen för de aktuella blodtrycksmålen vid hemodialysbehandling i och med att de är en av parametrarna som ligger till underlag för den.......

 • Fetma

  Substitutionsbehandling med vitaminer och mineraler efter fetmaoperation med " gastric bypass"

  10 april 2012

  Vilket vetenskapligt uderlag finns för rekommendationer av substitutionsbehandling med vitaminer och mineraler efter fetmaopereation med " gastric bypass"?

 • Spiraler

  10 april 2012

  Finns det någon skillnad i kvalitet avseende graviditetsfrekvens och biverkningar mellan olika spiraler?

 • Nyfödd på SÄS

  Gastric Electrical Stimulation (GES)

  10 april 2012

  Förbättras barn med svåra återkommande kräkningar som inte svarar på traditionell behandling med Gastric Electrical Stimulation (GES)?

 • Rectalcancer

  06 mars 2012

  Är abdominal, perineal cylinder excision överlägsen abdominal,perineal excision avseende överlevnad, förekomst av lokalrecidiv och komplikationer hos patienter med lågt sittande rektalcancer

 • Dialysfilter

  06 mars 2012

  Behandling av myelom med akut njursvikt med extra högpermeabelt dialysfilter för avlägsnande av fria lätta kedjor i serum - nytta och kostnadseffektivitet?

 • IBS

  06 mars 2012

  Kan kroppsmedvetandeträning vara ett komplement i behandlingen för patienter med psykosomatiska besvär?

 • Enkelrum/flerbäddsrum

  06 mars 2012

  Erbjuder enkelrum fördelar jämfört med flerbäddsrum på en sjukhusavdelning?

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m