Hjälpmedel under projektet

 

Rapportmall (engelsk)
HTA-report
Författarinstruktioner


Mallar för artikelgranskning (skrivs på engelska)

Appendix 1 - Litteratursökning - redovisas av biblioteket
Appendix 2 - Included studies
Appendix 3 - Excluded articles
Appendix 4 - Outcome tables
Appendix 5 - Ethical aspects

Instruktioner - att göra tabell

Included studies - Appendix 2
Excluded studies - Appendix 3
Outcome tables - Appendix 4


Information
Studiekvalitet och Evidensgradering


Granskningsmallar
Randomiserad kontrollerad prövning
Kohortstudier med kontrollgrupper 
Diagnostiska studier QUADAS 2
Systematiska översikter AMSTAR
Work sheet GRADE
Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården
Fallserier
Kvalitativa studier (SBU)
Artikelgranskning - gruppens gemensamma


 

GRADE - Mallar: Evidensgradering/Sammanlagda vetenskapliga underlaget  
Arbetsblad för att sammanställa evidensstyrkan per effektmått
Summery of Findings - SoF-table


Tips till andra länkar:

SBU-logga 
Grade
Syntes och evidensbeskrivning - Kap 6 ur SBU's metodbok -GRADE  
Sök statistikhjälp
Stats Calculator 
Centre for EBM, University of Toronto, Canada. EBM kalkylator som beräknar sensitivitet, specificitet, riskberäkningar, odds, etc.


 

Samlad bedömning av evidensläget -gäller tom rapport 2009:21
SBU's tidigare kriterier 

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m