Hjälpmedel under projektet

 Rapportmall


HTA-reportFörfattarinstruktioner


Mallar för tabeller

 
(Appendix 1 - Litteratursökning - redovisas av biblioteket)
Appendix 2 - Included studies
Appendix 3 - Excluded articles
Appendix 4 - Outcome tables
Appendix 5 - Ethical aspects

Instruktioner - att göra tabell


Included studies - Appendix 2
Excluded studies - Appendix 3
Outcome tables - Appendix 4  

 


Information

 

Studiekvalitet och Evidensgradering
Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården

 


Mallar för artikelgranskning

 

Randomiserad kontrollerad prövning
Kohortstudier med kontrollgrupper 
Diagnostiska studier QUADAS 2
Systematiska översikter AMSTAR
Fallserier
Kvalitativa studier (SBU)

  
Tabeller för sammanställningar


Summery of Findings - SoF-table
Artikelgranskning - gruppens gemensamma


 GRADE

 

Work sheet GRADE - arbetsblad för att sammanställa evidensstyrkan per effektmål

GRADE-formulering av slutsatser


Tips till andra länkar:

SBU-logga 
Grade
Syntes och evidensbeskrivning - Kap 6 ur SBU's metodbok -GRADE  
Sök statistikhjälp
EBM Calculators
Centre for EBM, University of Toronto, Canada. EBM kalkylator som beräknar sensitivitet, specificitet, riskberäkningar, odds, etc.


 

Samlad bedömning av evidensläget -gäller tom rapport 2009:21
SBU's tidigare kriterier 

GRADE-formulering av slutsatser

Före ett projekt

Inkomna nomineringar under bedömningPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m