Hjälpmedel under projektet

Rapportmallar
HTA-report   Engelsk flagga
Författarinstruktioner


Dokument för artikelgranskning - skall skrivas på engelska Engelsk flagga

Appendix 1 - Litteratursökning - redovisas av biblioteket
Appendix 2 - Included studies – design and patient characteristics
Appendix 3 - Excluded articles
Appendix 4 - Outcome tables 
Instruktioner
Att göra tabell: Included studies - appendix 2 
Att göra en tabell: Excluded articles - appendix 3
Att göra en tabell: Outcome tables - appendix 4

Studiekvalitet och Evidensgradering - information 


Granskningsmallar för;
Randomiserad kontrollerad prövning 
Kohortstudier med kontrollgrupper 
Diagnostiska studier QUADAS 2
Systematiska översikter AMSTAR
Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården. 
Fallserier
Kvalitativa studier (från SBU)

Artikelgranskning - gruppens gemensamma 


 

GRADE - Dokument för Evidensgradering / Sammanlagda vetenskapliga underlaget  
Arbetsblad för att sammanställa evidensstyrkan per effektmått
Summery of Findings - SoF-table


Tips till andra länkar:

SBU-logga 
Grade
Syntes och evidensbeskrivning - Kap 6 ur SBU's metodbok -GRADE  
Sök statistikhjälp
Stats Calculator 
Centre for EBM, University of Toronto, Canada. EBM kalkylator som beräknar sensitivitet, specificitet, riskberäkningar, odds, etc.


 

Samlad bedömning av evidensläget -gäller tom rapport 2009:21
SBU's tidigare kriterier 

Före ett projekt

Inkomna nomineringarPrioriteringskriterierEj antagna nomineringarJävsdeklarationen skickas till projektdeltagarna och lämnas åter till HTA-centrum senast två veckor innan ett projekt påbörjas.
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

Projektstartsmöte

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m