Ej antagna nomineringar

Till HTA-centrum inkomna förslag som bedömts enligt prioriteringsprincipen, men inte genomgått HTA-granskning. Den nominerade frågan samt motivering.


2017-01-25 Engångs-kontra flergångsprodukter - motivering
2016-10-14  Klädbyte för operationspersonal i samband med ledplastikoperationer - motivering
2015-06-02 Handläggning av korsbandsskador - motivering
2015-04-16 Mandometermetoden - motivering
2011-01-10 Bendamustin  -  motivering
2010-12-20 Rökstopp inför operationer -  motivering
2010-02-26 Next-generation DNA sequencing - motivering
2009-06-14 Omvårdnad Pre och post hydrering -  motivering
2009-03-14 Tomosyntes -  motivering
2008-05-30 Ljusterapi - motivering
2008-04-07 Hypertoni - motivering
2008-02-01 Mobil Intensivvårdsgrupp MIG - motivering

Före ett projekt

Inkomna nomineringar under bedömningPrioriteringskriterierEj antagna nomineringar
Jävsdeklaration
Jävsdeklaration - information
Projektdeltagares jävsdeklaration skickas till HTA-centrum senast två veckor innan projektstart..

Så här går ett HTA-projekt till
media player
Processen i text
Viva la evidence - lyssna och njut !
Viva la evidence

Kontakt

Christina Bergh
Professor, chef HTA-centrum
 
0736-889325

Pernilla Brown
Projektsamordnare
 
0708-43 92 30

uiqt|wBkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5jmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5jzw%wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{mtiz{5ozqxH%vozmoqwv5{m