Forskningsdagen 2018

Dagen vänder sig till alla medarbetare på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin 

Datum: Torsdag 8 februari, 2018
Tid: 08.30-16.30 (registrering, kaffe och smörgås från kl.08.00)
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A

Målgrupp: Alla medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. 

Forskningsdagen är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och planeras av en styrgrupp med representanter från de båda organisationerna.

Forskningsdagen anordnades första gången i februari 2016 på ett initiativ av Medi-sam som är ett samverkansorgan mellan VGR/SU och SA.

Syftet med dagen är att göra känt för medarbetarna vilken forskning som bedrivs på vårt sjukhus och universitet. 


Detaljerat program med seminarier


Nedan presenteras våra två huvudföreläsningar:  

Hjärtsvikt, transplantation och mekaniska pumpar - klinisk verklighet idag för de kliniskt svårast sviktande patienterna och hur ser framtiden ut?

Behandling av de svåraste formerna av akut och kronisk hjärtsvikt syftar till att och förlänga livet och optimera livskvalitet på annars döende patienter. Med dagens behandlingsarsenal kan detta ibland åstadkommas, men riskerna för mortalitet och morbiditet är höga liksom kostnaderna. Akut svår hjärtsvikt och hjärtstopp kan i vissa fall räddas med små mobila hjärtlungmaskiner (extra corporeal membran oxygenering, ECMO). Patienter med svår irreversibel hjärtsvikt kan genomgå hjärttransplantation (HTx), men denna behandling som har goda resultat begränsas dock kraftigt av antalet donatorer (ca 60 HTx/år i Sv). Dessutom kan ofta den svårt hjärtsviktande patienten ofta inte vänta på "sitt" hjärta utan behöver en långtidspump (vänsterkammarpump eller left ventricular assist device, LVAD; alternativt biventricular assist device, BVAD) för att överleva väntetiden. Vänsterkammarpumpar erbjuds dock inte hjärtsviktspatienter i Sverige som är olämpliga för HTx, då evidens bedömts som otillräcklig. Därför genomförs nu en prospektiv randomiserad studie i Sverige där vänsterkammarpump som permanent behandling studeras på de svårast sjuka kroniska hjärtsviktspatienterna.

Göran Dellgren, överäkare och sektionschef vid Transplantationscentrum

Göran Dellgren, överläkare och sektionschef vid Transplantationscentrum vid SU, har fått 15 miljoner kronor till en studie om permanenta hjärtpumpar som ersättare för läkemedel vid hjärtsvikt. Anslaget kommer från Hjärt-Lungfonden. Läs mer på Hjärt-Lungfondens hemsida

Monoaminforskning i Arvid Carlssons fotspår

Den göteborgske nobelpristagaren Arvid Carlsson var en av de första som hävdade att gruppen monoaminer kan fungera som budbärare i hjärnan. Han var även den förste som påvisade att dopamin spelar en sådan roll. Arvid Carlssons studier kring dessa signalämnen fick snabbt stor klinisk betydelse för behandlingen av tillstånd som Parkinsons sjukdom, depression, ångestsjukdom och psykos. Vid detta symposium kommer exempel att ges på den monoamin-relaterade forskning som idag bedrivs inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Elias Eriksson, Professor

Anmäl dig här!

Dagen är fullbokad!

Vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar.


Frågor angående din anmälan
Anna Sonberger
031-786 3837

 

Styrgrupp

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anna Nilsdotter 
Anders Jeppsson
Annika Larsen

Från Sahlgrenska akademin
Anna Sonberger
Helle Wijk
Eva Angenete

uiqt|wBivvi5{wvjmzomzH{iptozmv{si5o}5{mivvi5{wvjmzomzH{iptozmv{si5o}5{muiqt|wBivvqsi5s5tiz{mvH%vozmoqwv5{mivvqsi5s5tiz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m