Forskningsdagen 2018

Dagen vänder sig till alla medarbetare på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin 

Datum: Torsdag 8 februari, 2018
Tid: 08.00-16.30
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A

 

Forskningsdagen är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin och planeras av en styrgrupp med representanter från de båda organisationerna.

Forskningsdagen anordnades första gången i februari 2016 på ett initiativ av Medi-sam som är ett samverkansorgan mellan VGR/SU och SA.

Syftet med dagen är att göra känt för medarbetarna vilken forskning som bedrivs på vårt sjukhus och universitet. 

Den första Forskningsdagen mottogs väldigt positivt med ca 250 deltagare från båda organisationerna. Det bestämdes kort därefter att detta ska vara en årligt återkommande händelse.

Målgrupp

Alla medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. 

Program

Kommer att publiceras här under hösten 2017.

 

Anmäl dig här

Du kommer att kunna anmäla dig här senare i höst.


Frågor angående din anmälan
Anna Sonberger
031-786 3837

 

Styrgrupp

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anna Nilsdotter 
Anders Jeppsson
Annika Larsen

Från Sahlgrenska akademin
Anna Sonberger
Helle Wijk
John-Olov Jansson

uiqt|wBivvi5{wvjmzomzH{iptozmv{si5o}5{mivvi5{wvjmzomzH{iptozmv{si5o}5{muiqt|wBivvqsi5s5tiz{mvH%vozmoqwv5{mivvqsi5s5tiz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m