Studie om diabetes typ-1 blodsockermätning

Vill Du som har diabetes typ-1 delta i en studie där blodsocker mäts kontinuerligt?

Vid CTC, Sahlgrenska sjukhuset pågår en studie med ett nytt system för fortlöpande blodsockermätning. Syftet med studien är att undersöka tillförlitlighet och användbarhet när blodsockermätning sker via sensor i jämförelse med kapillär mätning.

Totalt ingår 9 besök på sjukhuset under de 6 månader som studien pågår. Sensorer kommer att placeras under huden på arm och mage vid två tillfällen. Du kommer att få noggranna instruktioner om hur du ska hantera systemet och samtidigt ska du mäta ditt blodsocker på sedvanligt sätt.
Studien påverkar inte din nuvarande diabetesbehandling.

Vi behöver dig som passar in enligt följande:
- Ålder ≥18 år
- Insulinbehandlad typ-1 diabetes sedan minst 1 år (behandling med injektioner eller pump)
- Villig att ha sensorer under huden och samtidigt göra blodsockermätning på sedvanligt sätt
Ersättning kommer att utgå för deltagandet. Allt material kommer att vara kostnadsfritt.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden i Göteborg. Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontaktpersoner:
Maria Just och Anna-Carin Varvne, Forskningssjuksköterskor
e-post:  

Ansvarig läkare CTC: Dan Curiac
Diabetescentrum överläkare: Stig Attvall

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tqvvmi5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtqvvmi5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m