Vanliga frågor

Vaför ska jag delta?
Vem kan delta i SCAPIS?
Hur går studien till?
Får jag ersättning?
Hur får jag ledigt från jobbet?
Finns det några risker med att delta?
Hur begränsar  eller avslutar jag mitt deltgande?
Hur lagras biobanksproverna?
Hur får jag information om studiens resultat?

 

 

Varför ska jag delta?

Du får personligen en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor med hjälp av senaste tekniken. Dessutom får du svar på din status när det gäller blodsocker, kolesterol och eventuella sömnrubbningar.

Du får snabbt kontakt med rätt instans inom sjukvården för fortsatt hjälp om undersökningarna skulle visa något avvikande som behöver behandlas eller utredas ytterligare.

Ditt och andras deltagande i SCAPIS gör att det på sikt skapas mycket bättre möjligheter att upptäcka, förhindra och behandla hjärt-kärlsjukdom och KOL.

Den som deltar i SCAPIS kommer även att ha möjlighet att delta i kommande intressanta forskningsstudier.

Läs intervjuer med Anders och Lena som varit med i forskningsstudier.

 

Vem kan delta i SCAPIS?

Alla som får lov att delta får en personlig inbjudan. Ett slumpvis urval (hämtat från folkbokföringsregistret) har gjorts bland personer mellan 50 och 65 som bor i Göteborgs kommun. En förutsättning för att delta i studien är att man förstår svenska bra. Du måste förstå instruktioner på svenska för att kunna genomföra tester och undersökningar samt kunna svara på frågor i en omfattande enkät.Hur går studien till?

Om du vill delta i studien kommer vi att boka in tider som passar dig för två halvdagsbesök med cirka två veckors mellanrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna Stråket 8. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Besöken tar cirka 4 timmar vardera och är kostnadsfria. Om du kommer med bil tänk på att endast bensinkort eller mynt fungerar i parkeringsautomaterna på området. Mer information om besöken »
 


Får jag ersättning?

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg universitet och Hjärt-Lungfonden är icke vinstdrivande organisationer som stödjer och utvecklar allmännyttig forskning, därför ges ingen ekonomisk ersättning för deltagande i SCAPIS.Hur får jag ledigt från jobbet?

Vissa arbetsgivare tillåter medarbetare att gå på läkarbesök på arbetstid utan löneavdrag. Om du behöver hjälp att informera din arbetsgivare om forskningsstudien och att de genom att låta dig gå stödjer viktig forskning kan du kontakta oss.
 

Finns det några risker med att delta i SCAPIS?

De undersökningar som ingår är vanliga och görs ofta inom sjukvården.

I ovanliga fall kan den kontrastinjektion du får vid röntgenundersökningen medföra biverkningar på grund av en oförutsedd allergisk reaktion av kontrastmedlet. Vet du om att du är känslig mot kontrastmedel kommer du inte att genomgå den här undersökningen.

Alla röntgenundersökningar innebär en viss strålning. Strålningsdosen i den här undersökningen är för de allra flesta deltagare mycket låg men kan hos överviktiga och personer med oregelbunden hjärtrytm bli något högre. Dosen är för alla så låg att den motsvarar den naturliga bakgrundsstrålning som vi alla i Sverige utsätts för under en period på 5-10 år. Att få en sådan stråldos vid din ålder bedöms av Strålskydds-kommitén som en begränsad strålrisk. 

Du är försäkrad vid ditt deltagande i studien via Patientförsäkringen.Hur lagras biobanksproverna?

Proverna kommer att sparas i en biobank på Sahlgrenska Universitetssjukhus och kommer att analyseras efter avslutad studie. I det sparade och
kodade blodprovet kommer biokemiska och genetiska analyser att utföras för att öka förståelsen av åderförkalkningssjukdomen, hjärtsjukdomar samt lungsjukdomar som KOL och associerade tillstånd som fetma och diabetes.

Alla prover är kodade, vilket gör att ditt namn och personnummer inte kan spåras utan kodnyckel. Proverna får endast användas för de ändamål som du godkänner. Du har rätt att utan närmare förklaring begära att dina prover ska förstöras.

Hur begränsar eller avslutar jag mitt deltagande?

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst och utan att förklara avbryta ditt deltagande utan att det påverkar ditt omhändertagande inom sjukvården.

Vill du direkt meddela att du inte är intresserad av att delta kan du kontakta oss på telefon eller mail:
Tel: 031 - 342 98 43/96 94
E-mail:       

                        

Hur får jag information om studiens resultat?

Alla deltagare kommer att få reda på sina egna provresultat.

Om dina resultat visar att det finns anledning till utredning eller behandling inom sjukvården kommer du få veta detta och få hjälp inom sjukvården. 

När vi kan visa upp resultat från studien i sin helhet så kommer dessa att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vi planerar också att publicera populärmedicinska presentationer av resultaten på denna webbplats och i tidningar, men kommer inte att skicka sådan information till enskilda deltagare.


 

Kontakt

Mail:  
Tel: 031 342 98 43 / 96 94
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna stråket 8, entréplan, skyltat SCAPIS-studien.
Hitta hit: Karta 


 

Kvinna och en man i naturen

 Mor och dotter_Fredrik Nyman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uiqt|wB{kixq{H%vozmoqwv5{m{kixq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{kixq{H%vozmoqwv5{m{kixq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&i{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{mi{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m