Vad händer vid besöken?


Besök 1

1. Du kommer på morgonen till vår mottagning och du har inte ätit eller druckit något (förutom vatten) sedan föregående kväll (efter kl 22). Undvik parfym och starka dofter vid båda besöken.  

2. Du får möjlighet att ställa ytterligare frågor till en läkare innan du definitivt beslutar dig för att vara med i studien.

3. Sjukvårdspersonal tar blodprov från din arm för att analysera bland annat kolesterol, blodsocker och njurfunktion. Din längd, vikt, midje- och höftmått mäts. Du kommer även bli ombedd att lämna urinprov.

4. Du bjuds på frukost

5. Sjukvårdspersonal undersöker din lungfunktion. Du kommer att göra utandningsprov för att mäta lungfunktionen, före och efter att du andats in en spray som vidgar luftrören.

6. Du svarar i lugn och ro på en enkät som är en mycket viktig del av studien. I enkäten ställs frågor som gäller din hälsa; om du tar några mediciner, hur mycket du motionerar, om rökning och andra levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuella sjukdomar i släkten. Du kommer även göra ett test av din uppmärksamhetsförmåga

7. Dagen avslutas med ett kort konditionstest då du får cykla på en motionscykel.

8. När du går hem får du med dig liten mätare för att mäta hur bra man sover och hur mycket man rör sig. När du använt mätaren skickas den tillbaka i ett bifogat frankerat kuvert. Du får även med dig ett provrör för insamling av ett avföringsprov. Det kommer att användas för att undersöka samband mellan förändringar i tarmfloran och hjärt- och kärlsjukdomar. Ta med dig avföringsprovet till SCAPIS-mottagningen vid besök 2. 

Besök 2

1. Inför detta besök skall du inte äta eller dricka något på 4 timmar (förutom vatten). Visar det sig att du hade ett högt blodsocker vid första besöket kommer detta prov att tas om.

2. Du bjuds på enmåltidsersättning (Modifast) innan dagens undersökningar påbörjas för att alla deltagare ska ha samma utgångspunkt.

3. Sjukvårdspersonal tar ditt blodtryck och EKG samt gör en ultraljudsundersökning av dina halspulsådror. Du ligger bekvämt på en brits under dessa undersökningar.

4. Du genomgår en röntgenundersökning (skiktröntgen/CT) av hjärtats kranskärl, lungorna, stora kroppspulsådern och av fettmängden kring hjärtat, i levern och i magen. För att undersöka kranskärlen med CT får du kontrastinjektion insprutad via en nål i en ven i ena armen. Under undersökningen, som bara tar några minuter, ligger du på en brits och röntgenapparaten befinner sig ovanför bröst och mage.

Den del av CT-undersökningen som visar på hjärtats kranskärl genomförs inte om blodprovet från Besök 1 visar nedsatt njurfunktion, eller om du är allergisk mot det jod som ingår i kontrastmedlet.

Undersökningar:

  • Blodprov - kolesterol, blodsocker och njurfunktion
  • Längd, vikt, midje- och höftmått
  • Test av lungfunktion
  • Blodtryck
  • Ultraljudsundersökning: halspulsådror, lever
  • EKG
  • Röntgenundersökning (CT) – hjärt, kärl och lungor
  • Konditionstest
  • Sömntest

Kontakt

Mail:  
Tel: 031 342 98 43 / 96 94
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna stråket 8, entréplan, skyltat SCAPIS-studien.
Hitta hit: Karta 


uiqt|wB{kixq{H%vozmoqwv5{m{kixq{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&i{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{mi{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m