Spännande att få vara en del av forskningen

När Anders Dahlgren fick frågan om att delta i en forskningsstudie tvekade han inte en sekund. Han såg det som spännande att få ge sitt bidrag till forskningen. 
– Hälsouppföljning och väldigt trevligt bemötande får jag på köpet, säger han.

Hösten 2010 fick Anders Dahlgren veta att han var en av 500 personer som blivit slumpvist utvald till att vara med i en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet för forskningsprojektet var att undersöka förekomsten av plack i halspulsådern, något som i förlängningen kan orsaka stroke, och hur placken utvecklas över tid.
Eftersom man vid en inledande hälsoundersökning verkligen hittade plack hos Anders kom han med i studien.
– Först var det förstås väldigt oroande eftersom jag såg mig som helt frisk. Men jag fick veta att det är en av våra stora folksjukdomar och att mängden plack jag har inte är livshotande. Då kändes det enbart positivt att det uppmärksammats, säger han.

Han har bara gott att säga om själva undersökningen, som var helt smärtfri, och om bemötandet han fick på sjukhuset. Han tycker också att han har fått bra information om själva forskningsprojektet som ska följa honom och hur hans plack utvecklas under flera år framöver.

Anders är en nyfiken person som inte är rädd att hoppa på sådant som är nytt. Att han fick förtroende för läkaren och den övriga personalen som genomför projektet var ett viktigt skäl till att han blev positiv till att vara med i studien. Han känner också att han genom sitt deltagande gör något för forskningen och för framtida sjukvård.
– Det är ett utmärkt tillfälle att vara med  och att få lite extra koll på sin hälsa. Jag har regelbundet varit på hälsokontroller hos företagshälsovården. I min ålder, 73 år, kan det ju hända saker. Nu har jag fått en lätt blodförtunnande medicin och har börjat tänka lite mer på vad jag äter och på motion, säger han och tillägger:

– Jag har ju faktiskt fått lite hjälp på min livsresa, som på det här viset kanske kan bli lite längre.

Text: Katarina S Hallingberg

 

Anders Dahlgren

Anders Dahlgren har deltagit i en forskningsstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

uiqt|wB&i{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{mi{i5{izt%vqsH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m