Läkemedelsstudie vårtor

Har du vårtor?


Vi rekryterar för närvarande deltagare till en klinisk studie för jämföra en redan godkänd pennapplikatior, som är en medicinteknisk produkt med placebo.

Du kan vara kvalificerad om du
- Har 1-5 vårtor som du inte tidigare har behandlat och som inte varit synliga i mer än 6 månader.
- Är i övrigt frisk
eller
- Har barn som har besvär med vårtor

Studien kommer att inklludera barn från 2 år och vuxna.

Om du är kvalificerad att delta, får du följande utan kostnad:
- Läkarbesök
- Behandling med studieprodukt
- En förpackning med aktiv substans att fortsätta behandlingen med hemma efter avslutat deltagande i studien

Är du under 18 år får du även en biobiljett efter det sista avslutande besöket i studien.

För mer information och intresseanmälan
Clinical Trial Center, CTC
Tel 031-342 84 89
Måndag-torsdag 13:00-15:00
Mail:  

zmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5{vittH%vozmoqwv5{mtq{i5{vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m