Läkemedelsstudie artros i knä eller höft

Har du artros i knä eller höft och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vi söker deltagare till en studie av ett läkemedel mot smärtsam artros i knä eller höft. Studien kommer att pågå i ungefär 12 månader och totalt planeras 11 besök på kliniken. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria.

För att delta i studien ska du vara över 18 år och
• ha smärtsam artros i knä eller höft under minst 3 månader
• ha provat 3 olika typer av läkemedel mot smärtan, som inte gett önskad smärtlindring eller kunde inte tas – kliniken kommer att berätta mer detaljer

Intresserad?
För mer information och anmälan är du välkommen att maila:  

OBS: Glöm ej att uppge telefonnummer i mailet och ange ”KNÄ HÖFT” i ämnesraden.

Ansvarig läkare: Dr Dan Curiac

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

 

 

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&muui5p%vq|nmtl|H%vozmoqwv5{mmuui5p%vq|nmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m