Läkemedelsstudie rosacea

Har du rosacea och vill delta i ett utvecklingsprojekt?

Vid Clinical Trial Center på Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår en studie med en ny behandling av rosacea. Studien består av olika grupper som behandlas enstaka dag eller upp till 14 dagar. Den nya behandlingen är en kräm och tre olika doser ska utvärderas. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans samt att följa omsättningen av det verksamma ämnet i kroppen. Studien är upplagd så att en del av patienterna får så kallad ”icke-verksam” behandling (placebo).

Beroende på vilken grupp du kommer tillhöra så behöver du komma till sjukhuset några gånger, som mest tre heldagar. Provtagning sker både innan och under studiedagarna. Varje grupp och behandling avslutas med ett telefonsamtal 1-3 veckor efter start.

Vi behöver dig som passar in enligt följande:
- Mild till måttlig Rosacea (så kallad ”papulo-postular”) i ansiktet
- Ålder 18-65 år
- Villig att avstå från användande av andra hudprodukter på aktuella hudområden under studien

Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss för mer information. När du kontaktar oss kommer vi registrera dina kontaktuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Ersättning utgår för deltagandet i studien. Behandlingen i studien är kostnadsfri.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Forskningsetisk kommitté.

Anmälan via e-post:  
Skriv Rosacea i ämnesraden och lämna gärna dina kontaktuppgifter i intresseanmälan.
Ansvarig läkare: Dr. Dan Curiac

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tqvvmi5riv{{wvH%vozmoqwv5{mtqvvmi5riv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m