Läkemedelsstudie Ländryggssmärta

Klinisk läkemedelsstudie vid Gothia Forum/CTC(Clinical Trial Center) Sahlgrenska universitetssjukhuset

Har du ländryggssmärta och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vi söker deltagare till en studie av ett nytt läkemedel mot ländryggsmärta. Studien kommer att pågå i ungefär 21 månader och totalt planeras 13 besök på kliniken. Alla studierelaterade undersökningar, provtagningar och läkemedel är kostnadsfria.

För att delta i studien ska du vara över 18 år och

• haft ländryggsmärta i minst 3 månader
• ha provat 3 läkemedel mot smärtan, som inte gett önskad smärtlindring.

Intresserad?
För mer information och anmälan är du välkommen att maila:  
Glöm ej att uppge telefonnummer. OBS: Ange ”LÄNDRYGGSSMÄRTA” i ämnesraden i mailet.

Ansvarig läkare: Dr Dan Curiac. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet medpersonuppgiftslagen (PUL).

zmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&tq{i5{vittH%vozmoqwv5{mtq{i5{vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m