Forskningsstudie diabetesnefropati

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie för patienter med diabetesnefropati?

• Har du diabetesnefropati?
• Tar du ett läkemedel mot ditt höga blodtryck?

Om du svarar ja på båda frågorna kan du vara lämplig som deltagare i en internationell forskningsstudie om ett nytt läkemedel för behandling av diabetesnefropati, i vilken säkerhet och tolerans granskas.

126 patienter från ca 33 kliniker i 8 olika länder kommer att delta i studien.

Studien pågår i ca 9 veckor och under denna tid kommer du på 8 besök till kliniken.

Om du är intresserad att få mer information kontakta gärna:

Forskningssköterska: Helen Svanström
Tel 031-3428947, e-post  

Ansvarig läkare: Dan Curiac

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&muui5p%vq|nmtl|H%vozmoqwv5{mmuui5p%vq|nmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m