Vill du delta i ett forskningsprojekt?

Vid Njurkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår just nu ett forskningsprojekt där man vill finna nya metoder att diagnostisera njursjukdom.

För att kunna utvärdera resultaten behöver vi även undersöka personer som inte har någon njursjukdom.

För att du skall kunna delta behöver du uppfylla följande:
• BMI (Body Mass Index) 18–35
• Inte har någon kronisk sjukdom (t.ex. diabetes, hjärtsjukdom eller förhöjt blodtryck)
• Inte lider av cellskräck
• Inte vara gravid

Deltagandet innebär att du kommer att genomgå undersökningar vid tre eller fyra tillfällen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Vid ett eller två tillfällen kommer undersökningen att genomföras i magnetkamera. Ekonomisk ersättning, som är skattepliktig, utgår.

Projektet är godkänt av Etikprövningsnämnden i Göteborg

Är du intresserad kontakta oss:
Är du intresserad av att få mer information om studien är du välkommen att skicka dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) via e-post till:   Skriv Njurstudien i ämnesraden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Ansvarig läkare:
Ansvarig studieläkare för studien är Dr. Dan Curiac

 

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&muui5p%vq|nmtl|H%vozmoqwv5{mmuui5p%vq|nmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{mki|pmzqvm5ipt}vlH%vozmoqwv5{m