ALF

 

ALF-sidan är under omarbetning

Tills dess att sidan är klar hittar du information om ALF-utlysningar här: http://sahlgrenska.gu.se/samverkan/alf-medel


  Samverkan med Göteborgs universitet

  ALF-avtalet

  ALF är ett nationellt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. ALF reglerar också statens ersättning för landstingens åtagande att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Nuvarande avtal gäller från 1 januari 2015.

  Regionalt avtal

  I enlighet med ALF § 16 finns även ett regionalt avtal mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Avtalet reglerar samarbetet kring grundutbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Nuvarande avtal gäller från 1 maj 2015.

  Hälso-sam

  Hälso-sam är övergripande samarbetsorgan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet inom hälso-, sjukvårds- och tandvårdsområdet.
  Ledamöter i Hälso-sam

  Medi-sam

  Medi-sam bereder ärenden som rör tillämpning av ALF. Efter beredning fattas beslut antingen direkt av Medi-sam eller så förs ärendet vidare till Hälso-sam.

  Medi-sam är indelat i två grupper, Medi-sam Forskning och Medi-sam Utbildning. En gång per termin träffas utsedda ledamöter från båda grupperna för gemensamt möte.
  Ledamöter i Medi-sam

uiqt|wBitn4swv|wzm|H%vozmoqwv5{mitn4swv|wzm|H%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq|i5wptivlmzH%vozmoqwv5{mjzq|i5wptivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m