ALF

Inför ansökan om ALF-projektmedel 2018 - 2020

Inbjudan till informationsmöte

Lars Grip, FoUU-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Christina Jern, vicedekan för ALF-frågor vid Sahlgrenska akademin, inbjuder till informationsmöten inför vårens huvudomgång för ansökan om ALF-projektmedel för år 2018 – 2020. Ansökningsperioden öppnar i början av april och sista ansökningsdag är planerad till 1 juni.

Informationen ges vid nedanstående tillfällen

  • 7 mars kl 15.00 – 16.00 i Mölndalsaulan, V-huset, Mölndals sjukhus
  • 13 mars kl 15.00 – 16.00 i Östraaulan, Centralkliniken, Östra sjukhuset
  • 15 mars kl 15.00 – 16.00 i Sahlgrens aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset

En film från det tredje informationstillfället kommer att kunna ses i efterhand på denna webbsida från och med början av vecka 12.


Samverkan med Göteborgs universitet

ALF-avtalet

ALF är ett nationellt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. ALF reglerar också statens ersättning för landstingens åtagande att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Nuvarande avtal gäller från 1 januari 2015.

Regionalt avtal

I enlighet med ALF § 16 finns även ett regionalt avtal mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Avtalet reglerar samarbetet kring grundutbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Nuvarande avtal gäller från 1 maj 2015.

Hälso-sam

Hälso-sam är övergripande samarbetsorgan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet inom hälso-, sjukvårds- och tandvårdsområdet.
Ledamöter i Hälso-sam

Medi-sam

Medi-sam bereder ärenden som rör tillämpning av ALF. Efter beredning fattas beslut antingen direkt av Medi-sam eller så förs ärendet vidare till Hälso-sam.

Medi-sam är indelat i två grupper, Medi-sam Forskning och Medi-sam Utbildning. En gång per termin träffas utsedda ledamöter från båda grupperna för gemensamt möte.
Ledamöter i Medi-sam

uiqt|wB{}{ivvm5%zm||mzjmzo5rmv{mvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5%zm||mzjmzo5rmv{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5mzqs{{wvHuqkzwjqw5o}5{mszq{|qvi5mzqs{{wvHuqkzwjqw5o}5{muiqt|wBjzq|i5wptivlmzH%vozmoqwv5{mjzq|i5wptivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m