Forskning

En naturlig del av verksamheten vid ett universitetssjukhus är samverkan med universitet, näringsliv och andra typer av forskning- och utbildningsinstitutioner. Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet.

Forskningsnyheter

Mötesplats och resurs för klinisk forskning

Gothia Forum är en kontaktpunkt för dig som söker specialist-kompetens, prövningsenhet eller forskningsresurser i Västra Götaland. Vi erbjuder projektstöd för alla typer av forskningsstudier och kan hjälpa till med enstaka moment såväl som ta ansvar för hela forskningsprojektet. Både forskare och svenska och utländska företag kan vända sig till oss.

Vårt samarbete med Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett omfattande och välfungerande samarbete med Sahlgrenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Tillsammans bedriver vi närmare 300 forskningsprojekt.

Vill du vara försöksperson?

Vi söker både friska och personer med olika sjukdomar som är intresserade av att delta i forskningsstudier. Du anmäler enkelt ditt intresse genom att skicka ett e-postmeddelande till  . På Centrum för klinisk prövning kan du se vilka studier som pågår just nu. Du kan även hitta annonser i dagstidningar när vi söker försökspersoner till olika studier.

Stöd vår forskning

Vill du stödja den medicinska utvecklingen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar vi tacksamt emot bidrag. Vi har ett antal olika stiftelser och fonder med olika inriktning.

Evenemang

Läs mer om projekt SCAPIS

Forskningsprojekt

Här är de senast registrerade forskningsprojekten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

-

uiqt|wBzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{mzmsz%y|mzqvo5k|k5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m