Hälsolitteracitet

Sidan är arkiverad.

En film om Hälsolitteracitet

Stadsdelarna Östra Göteborg och Angered i Göteborg stad tillsammans med Angereds Närsjukhus är först i Sverige med en film som introducerar begreppet hälsolitteracitet. Det handlar om förmågan att hitta, förstå, kritiskt värdera och använda information på ett sätt som främjar hälsa. Genom att arbeta med Hälsolitteracitet underlättar vi för människor att ta medvetna beslut kopplat till den egna eller familjens hälsa.

En film om hälsolitteracitet

Filmen är ett första steg för oss att på bred front synliggöra begreppet och vi hoppas att fler tar vid och kan utveckla området ytterligare. Begreppet är relativt nytt så vi ser med spänning fram emot hur det kommer utforskas och utvecklas framöver.

För att nå ut med hälsobudskap har vi behov av att rikta blicken inåt mot våra egna verksamheter för att se vår roll och förstå hur vi kan underlätta i mötet med de vi är till för.

Filmen riktar sig till personal i verksamheter som möter befolkningen i sina uppdrag. Filmens syfte är att ge personalen en introduktion till ämnet hälsolitteracitet samt ge konkreta tips att arbeta vidare med för att bli en hälsolitterat organisation. 

Länk till filmen (två olika versioner):

Hälsolitteracitet (hela filmen)

Hälsolitteracitet (kort version)

Material att ladda ner:

Tips för att arbeta med hälsolitteracitet. Skriv ut i 100 %, dubbelsidig, liggande och vänd längs kortsidan.)

Tips för ett bra bemötande (Skriv ut i 100 %)

 

En film om hälsolitteracitet - hur underlätta

En film om hälsolitteracitet - 1:a sidan

Länk till filmen (två olika versioner):

Hälsolitteracitet (hela filmen)

Hälsolitteracitet (kort version)

Material att ladda ner:

Tips för att arbeta med hälsolitteracitet Skriv ut i 100 %, dubbelsidig, liggande och vänd längs kortsidan.)

Tips för ett bra bemötande (Skriv ut i 100 %)

Kontakt

Elin Lingman
Verksamhetsutvecklare Hälsa
Angereds närsjukhus
 

mtqv5tqvouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5tqvouivH%vozmoqwv5{mmtqv5tqvouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m