PM Infektion

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|X|Y|Z|Å|Ä|Ö|

A    
  Akutväska vuxen, Infektion 161110
  Ambulanssjukvård, patient med diarré och kräkningar 170323
  Antibiotika (länk)  
B    
  Bakteriell meningit, behandling 160329
  Barnsjukvård på Infektion 161025
  Borreliainfektion, utredning och behandling 161110
  Brucellos - riktlinjer för profylax efter exposition på mikrobiologiskt laboratorium 170413
C    
  Clostridium difficileinfektion - Behandling 170905
  CNS-infektioner - neurologisk och kognitiv bedömning på Infektion 160105
CNS-infektion - provtagning vid misstänkt akut bakteriell meningit, viral meningit-encefalit och neuroborrelios 160412
D    
E    
Ebola och annan viral hemorragisk feber (VHF), handläggning på Infektion vid misstänkta fall 160510
  ESBLcarba (multiresistenta gramnegativa bakterier), inneliggande vård på Infektion 160419
F    
  Fasciit och allvarliga mjukdelsinfektioner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra 120210
G    
  Gravida - Vård, förlossning på Infektion 160331
H    
  Handläggning av positiva virustest, för hepatit B och C, hiv och HTLV vid blodgivning vid Blodcentralen på Kungälvs sjukhus 170124
  HCC-surveillance vid kronisk hepatit 171110
  Hepatit A - Handläggning på Infektion 160718
  Hepatit A-kontakter på Infektionsmottagningen 120312
  Hepatitprovtagning 170529
  Hepatit B - Behandling med antivirala läkemedel 160229
  Hepatit B - Handläggning av gravida och hepatitprofylax till nyfött barn vars moder är HBsAg-positiv 160907
  Hepatit B - Handläggning av patienter på Infektion 170612
  Hepatit C - Handläggning av patienter på Infektion 170526
  Hepatit C hos gravida och provtagning av deras nyfödda barn 170614
  Hiv - Gynekologisk handläggning av hivpositiva kvinnor 100606
  Hiv - Förskrivning av antiretrovirala medel vid hiv 150615
  Hivinfekterade gravida kvinnor och deras barn - provtagning 161205
  Hiv - Provtagningsföreskrifter 160324
  Hiv - Behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor (extern länk)  
  Hiv - Postexpositionsprofylax (PEP) 170328
  Hiv - Riktlinjer för antiretroviral behandling av hiv (extern länk)  
  Hiv-information till patient och partner vid tillbud 120202
  Hiv - Slutenvård av hivpatienter på Infektion, Östra sjukhuset 170601
  Smittspårning vid nyupptäckt hivinfektion 170124
  Hiv - Opportunistiska infektioner vid aids och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4-celler).pdf 171003
  Hjärt- och lungräddning (HLR) - riktlinjer 151210
   
I    
  Immunglobulinbrist (primär), Infektionskliniken, Östra sjukhuset 161027
K    
  Klinisk studie - Acyclovirkoncentrationer vid herpesvirusinfektioner i CNS 130815
  Klinisk studie - Akut bakteriell meningit 110216
  Klinisk studie - Herpes simplex virusmeningit och genetiska variationer 131018
  Klinisk studie - En öppen studie med historiska kontroller av prednisolons påverkan på utläkning av surrogatmarkörer i likvor hos patienter med borreliaorsakad facialispares som behandlas med doxycyklin 120504
  Klinisk studie - Prospektiv studie av samhällsförvärvad norovirusenterit 120306
  Klinisk prövning - Modify II 120306
L    
  Leverbiopsi 170622
     
M    
  Malaria - diagnostik, handläggning och behandling 160829
  MERS-CoV - Handläggning på Infektion vid misstänkta fall 161114
  Mikrobiologisk provtagning av patient med misstänkt Brucellainfektion 161026
  MRSA, checklista vid inneliggande vård på Infektion 161129
  MRSA, inneliggande vård på Infektion 160419
  MRSA - Patienter som inte skall vårdas på avdelning 301 samtidigt med MRSA-patienter 120210
  Multiresistenta bakterier inklusive multiresistent tuberkulos - behandling inom slutenvården på Infektion 141121
  Multiresistenta bakterier, inneliggande vård på Infektion 160331
N    
O    
P    
Parasitkompendium 120221
R    
Rabies, postexpositionsprofylax 160304
S    
  Spondylit - diagnostik och behandling av bakteriella ryggradsinfektioner 160201 
  Sticktillbud, blodburen smitta åtgärder vid Infektionsmottagningen 170314
  Svår sepsis, septisk chock, diagnostik 161003
T    
  Bedömning och förebyggande behandling av latent tuberkulos (LTBI) hos migranter 140425
  TB-sjuksköterskemottagning, patient med konstaterad tuberkulos 170504
  Tuberkulinprövning och BCG-vaccination på Infektionsmottagningen 170220
  Tuberkulos - Lymfkörtelbiopsi vid misstänkt tuberkulos 020304
  Tuberkulos - Läkemedelsbehandling 170407
  Tuberkulos - patientinformation 020304
  Tuberkulos - Remiss för smittspårning kring tuberkulosfall  
  Tuberkulos - Provtagning vid utredning, behandling och uppföljning 170220
  Tuberkulos, Checklista för inneliggande patient vid Infektion, Östra sjukhuset 121102
  Tuberkulos - Smittspårning kring fall med tuberkulos på Infektionskliniken 171017
  Tuberkulos - Vägledning för sjukvårdspersonal (Folkhälsomyndigheten)  
V    
  Vaccin mot hepatit A och B till patienter på Infektionsmottagningen 160523
  Vaccination av barn och vuxna med cochleaimplantat 161129
  Vaccination av vuxna patienter med immundämpande behandling och reumatisk sjukdom 141201
  Vaccinationer för vuxna splenektomerade patienter 161109
  VAC-behandling på Infektion 150615
  Vattkoppsexposition - Handläggning 170612
  Vattkoppsexposition - Medicinskt profylax 170612
  VRE - inneliggande vård på Infektion 160419
Ö    
     
uiqt|wB&uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m