Rökstopp i samband med operation

Den 1 januari 2012 införde Sahlgrenska Universitetssjukhuset gemensamma riktlinjer för Rökstopp i samband med operation. Det innebär att patienterna ska vara rökfria sex till åtta veckor före och efter operation. Patienter som opereras på sjukhuset ska ha informerats om vinsterna med ett rökstopp i samband med operation samt ha erbjudits tobaksavvänjning.

Överenskommelse

För att möjliggöra för patienten att bli rökfri sex till åtta veckor före och efter en operation har Sahlgrenska Universitetssjukhuset träffat en överenskommelse med primärvården och privata vårdgivare. Vi har också utarbetat broschyren Tobaksfri i samband med operation och den finns nu att beställa för primärvården och privata vårdgivare, via länken till höger på sidan.

Vid remittering 

Vid remittering till sjukhuset för bedömning av en patient inför en eventuell operation önskar vi att ni:

1. frågar patienten om han eller hon röker.
2. informerar om sjukhusets krav på rökstopp inför operation
3. informerar om vinsterna med ett rökstopp inför operation
4. erbjuder patienten hjälp med tobaksavvänjning på er vårdcentral
5. delar ut sjukhusets broschyr ”Tobaksfri i samband med operation  
6. i remissen antecknar om patienten röker eller snusar och om ni har påbörjat tobaksavvänjning

Härigenom skapar vi tillsammans en möjlighet för patienten att bli rökfri och vi samarbetar för en ökad patientsäkerhet!  

Medicinsk bedömning på sjukhuset 

Den medicinska bedömning sker alltid individuellt och ligger till grund för om och när patienten får vård. Om kirurgen bedömer att riskerna överstiger nyttan med en operation om patienten fortfarande röker kan operationen skjutas upp. De patienter som opereras akut ska rekommenderas att vara rökfria sex till åtta veckor efter operationen.

uiqt|wB%wmjj5{}H%vozmoqwv5{m%wmjj5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m