Palliativt centrum

Enheten för rådgivning, utveckling, utbildning och forskning inom palliativ vård

Verksamheten omfattar:

Rådgivning

  •   Avseende vuxna patienter i ett palliativt skede oavsett diagnos och oberoende om patienten befinner sig på sjukhus, i hemmet eller på annan vårdinrättning.
  •   Allmän rådgivning om palliativ vård.
  •   Specifik rådgivning i patientärenden, exempelvis symtomlindring, rutiner och samordning.
  •   Psykosociala frågor gällande patient och närstående.
  •   Är konsultativ utan att ta över patientansvar.

Utveckling och utbildning

  •  Utbildning inom den palliativa vårdens olika områden.
  •  Medverka med föreläsningar på utvecklingsdagar, konferenser och dylikt.
  •  Stöd till personalgrupper i utvecklingsarbete inom palliativ vård.

Forskning

  •  Stimulera till forskning och samla befintlig forskning inom palliativ vård.
  •  Behjälplig med ämnen till uppsatser avseende palliativ vård.

Palliativt centrum vänder sig till:

Verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar svårt sjuka och döende patienter oavsett diagnos.

Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.

Utskriftsvänligt infoblad

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3425561
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:00
E-post
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Palliativt Centrum
Box 30110
400 43 Göteborg

På Palliativt centrum arbetar:

Ellen Ekholm
sjuksköterska                                         

Helen Johansson
sjuksköterska                

Inger Benkel
kurator/socionom, med. dr.

Maria Arnby
distriktssköterska, fil. mag.

Marie Anjou
sjuksköterska

Ulla Molander
specialistläkare, docent

uiqt|wB{}5oti5xittqi|q%v|kmv|z}uH%vozmoqwv5{m{}5oti5xittqi|q%v|kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m