Utrustning för hjärtlungräddning fanns inte på plats vid hjärtstopp

Patienten hittades livlös i sängen, och hjärtlarm utlöstes. Behövlig utrustning fanns inte på plats, men detta åtgärdades snabbt. Hjärtlungräddning avslutades då behandlande läkare kommit på plats. Det bedömdes att patientens liv ändå inte kunnat räddas.

Patienten sökte akut på grund av illamående och kräkningar. Patienten var multisjuk och hade
bland annat sedan tidigare hjärtsvikt. Patienten lades in på grund av misstanke om infektion och fick antibiotika intravenöst.

Patienten hittades livlös i sängen efter ett toalettbesök, oklart hur länge patienten varit livlös. Hjärtlarm utlöstes. Behövlig utrustning fanns inte på plats och var ej komplett, men detta åtgärdades snabbt.

Hjärtlungräddning avslutades då behandlande läkare kommit på plats. Det bedömdes att patientens liv inte kunnat räddas mot bakgrund av underliggande sjukdomar samt obevittnat hjärtstopp då i detta fall utsikt för framgångsrik hjärtlungräddning var ytterst liten.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Daglig kontroll av befintlig utrustning i akutvagn
  • Säkerställande av kommunikation inom vårdavdelningen.
  • Diskussion handläggande av akuta situationer med berörda personer.

Socialstyrelsens beslut 2012-07-31

Socialstyrelsens bedömning: Vårdpersonalen har inte följt befintliga rutiner på avdelningen då "Rubens blåsa" inte fanns på avsedd plats vid den akuta händelsen. Verksamheten har vidtagit åtgärder som är relevanta för att minska risken för att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m