Utebliven uppföljning av patient med högt tryck i ögat (SU 535-187/14)

Patient som remitterats från vårdcentral till extern vårdgivare för kataraktbedömning. Vid bedömningsbesöket sågs dock högt tryck i ett öga, varför den externa vårdgivaren istället skickade patienten till ögonakuten. Patienten fick trycksänkande behandling under tre dagar och remitterades därefter tillbaka till den externa vårdgivaren, eftersom man uppfattade att en starroperation var planerad där. Någon separat uppföljning av ögontrycket ordnades inte.

Dock planerades ingen starroperation hos den externa vårdgivaren, som inte har sådana operationer i sitt uppdrag, utan istället sände vårdbegäran vidare till ögonsjukvården Sahlgrenska Universtietssjukhuset. Den returnerade vårdbegäran skannades in i det elektroniska systemet utan att den granskats eller signerats av någon läkare. Först när patienten kontaktade vården fem månader senare sattes patient på väntelista för operation. Vid besök på Ögon ytterligare en tid senare konstaterades att synen på ögat var förlorad.


Diarienummer SU 535-187/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-08-11

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m