Ung patient får inte full förbehandling inför stamcellstransplantation SU 535-134/13

Inför stamcellstransplantation ska en ung patient ha flera olika cytostatika (cellgifter) och immunhämmande läkemedel.

Ett av dessa läkemedel ska ges en gång per dag i sex dagar. Den sista dagen blir läkemedlet inte givet. Hittills har patienten följt förväntat förlopp efter transplantationen och det går i nuläget inte att uttala sig om framtida prognos kan ha påverkats av det inträffade.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-05-06

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m