Tryckskada i benet under vård med långvarig ryggbedövning SU 535-102/14

En patient reopereras med korrigering av externfixation på grund av pågående benförlängning på vänster sida. Har efter operationen ryggbedövning. Till följd av ryggbedövningen har patienten nedsatt känsel och rörelse i benen. Efter att ha legat med förhöjning av höger underben (icke opererad sida) utvecklar patienten en tryckskada i höger underben som kräver akut operation. Händelsen leder till förlängd vårdtid, ökad vårdnivå och psykiskt lidande för patient och närstående.

Diarienr SU 535-102/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-11-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m