Trots täta öppenvårdskontakter tog patienten sitt liv

Patienten hade kontakt med läkare och psykolog inom psykiatrisk öppenvård. Ytterligare stöd ville patienten inte ha, och det var svårt att hitta någon behandling som fungerade för patienten. Trots täta öppenvårdskontakter tog patienten sitt liv.

Patient hade behandlats i psykiatrin sedan våren 2011. De senaste åren hade patienten upplevt tilltagande depressiva symptom, vanföreställning där tvångstankar och tvångshandlingar blev en alltmer dominerande del av vardagen. Detta medförde alltmer isolering. I öppenvården fick patienten kontakt med läkare och psykolog och även läkemedelsbehandling gavs. Ytterligare stöd ville patienten inte ha, och det var svårt att hitta någon behandling som fungerade för patienten. Under förlidet år gjorde patienten två självmordsförsök och vårdades inneliggande under en månad efter det andra försöket. Patienten upplevde sedan ytterligare försämring med ökande känsla av hopplöshet. Trots täta öppenvårdskontakter, där man försökte motivera patienten till behandling och stödinsatser, tog patienten sitt liv.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-15

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-15 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m