Tog sitt liv på vårdavdelning

En patient inom psykiatrin var på sitt rum efter att ha fått nattmedicinering. Vid tillsyn på natten var toalettdörren låst, och patienten återfanns därinne strypt. Efter fruktlösa återupplivningsförsök av hjärtlarmspersonal konstaterades dödsfallet. 

En inom psykiatrin tidigare okänd patient lades in på grund av självmordstankar, ångest och nedstämdhet. Patienten beskrev mångåriga besvär med depressivitet och ångest. Patienten hade cirka en månad tidigare gjort ett allvarligt impulsivt självmordförsök men upptäcktes i tid och hade inte tagit någon vårdkontakt då. Patienten saknade fast boende och vandrade runt hos kamrater och flickvän. Patienten avvek från avdelningen men kom självmant åter, dock drogpåverkad. Patienten uppgav att framtida planering vad gäller boende och övrig framtid med flickvän gått om intet och att han skulle åka utomlands. Ett par dagar senare var patienten på sitt rum efter att ha fått nattmedicinering. Vid tillsyn på natten var toalettdörren låst. Inget svar erhölls från patienten och hjälp tillkallades och dörren låstes upp. Patienten återfanns strypt. Hjärtlungräddning startades omedelbart med utlöst hjärtlarm. Efter fortsatta fruktlösa återupplivningsförsök av hjärtlarmspersonal konstaterades dödsfallet.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m