Tog sitt liv en månad efter besök på psykiatrisk akutmottagning

Patienten åtföljd av förälder sökte psykiatrisk akutmottagning för att få hjälp med missbruk. Det träffades överenskommelse mellan patient och förälder om att brev skulle skickas till socialtjänsten. En knapp månad senare tog patienten sitt liv.

Patienten sökte våren 2013 den psykiatriska akutmottagningen tillsammans med förälder som önskade hjälp med patientens missbruk. Patienten hade tagit centralstimulantia och blivit paranoid, vilket medfört att patienten flyttat hem till föräldern och bott där flera dygn.

Vid besöket var patienten orienterad, adekvat, hade inga akuta abstinenssymtom och inget psykotiskt eller något som tydde på självmordsrisk framkom. Patienten önskade få hjälp att bli av med sitt drogmissbruk. Det träffades en överenskommelse mellan patient och förälder om att brev skulle skickas till socialtjänsten, och man diskuterade att eventuellt tillämpa Lagen om vård av missbrukare. En knapp månad senare tog patienten sitt liv.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-19

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-19 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m