Tjänstgörande sjuksköterska var påverkad av cannabis

Ansvarig sjuksköterska på en avdelning uppmärksammar inte att en patient försämras i vitala funktioner. Sjuksköterskan uppfattas av kollegor som nonchalant, frånvarande och avskärmad. De slår larm, och drogtest visar att sjuksköterskan använt cannabis.

En patient med omfattande sjukdomshistoria hade efter vård på intensivvårdsavdelning flyttats och vårdades på vårdavdelning. Där försämrades patienten i vitala funktioner och återfördes till intensivvårdsavdelning.

När patienten återkom till vårdavdelning återkom samma symptom med försämring i vitala funktioner. Ansvarig sjuksköterska uppmärksammade dock inte detta, utan övriga tjänstgörande sjuksköterskor slog larm och patienten återfördes ånyo till Intensivvården.

Ansvarig sjuksköterska uppfattades av kollegor som nonchalant, frånvarande och avskärmad. Drogtest visade att sjuksköterskan var påverkad av cannabis.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Aktuell sjuksköterska togs omedelbart ur tjänst och anmäldes till Socialstyrelsen.
  • Genomgång på arbetsplatsträff av problemet drogmissbruk bland hälso- och sjukvårdspersonal, medarbetarskap/-ansvar och information om företagshälsovården.
  • Översyn och återkoppling på arbetsplatsträff av rutinerna för övervakningsrummet.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-21

Socialstyrelsens bedömning: De vidtagna åtgärderna är adekvata.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-21 >>> 

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m