Tio gånger för liten cellgiftsdos given SU 535-68/14

Ungdom med cancersjukdom inkom för att få intravenös behandling med cellgift Methotrexate i dosen 20 000 mg. En handskriven rekvisition skickades enligt rutin från avdelningen till apoteket via fax. På apoteket misstolkades ordinationen och 2000 mg bereddes. Trots flera kontroller på apoteket och sedan på vårdavdelningen inför infusionen upptäcktes inte felet. Dagen efter på morgonen noterades ovanligt låg toppkoncentration och man identifierade feldoseringen. Några konsekvenser för patienten har hittills i efterförloppet inte kunnat noteras.

Diarienr SU 535-68/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-08-15.

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m