Svåra komplikationer efter operation av ändtarmscancer

Patientens ändtarmscancer hade tidigare opererats bort. I efterförloppet fick patienten problem med avföringsinkontinens. Man beslutade om framläggande av en permanent kolostomi. Efter cirka en vecka konstaterades att man sannolikt fått ett urinläckage. 

Patientens ändtarmscancer hade tidigare opererats bort. I efterförloppet fick patienten problem med avföringsinkontinens. Man beslutade om framläggande av en permanent kolostomi (grovtarmsmynningen läggs ut genom bukväggen). Efter cirka en vecka konstaterades att man sannolikt fått ett urinläckage, och patienten skrivs ut med en öppen blåskateter med förväntan att fisteln skulle läka. Patienten hade därefter utvecklat mycket svåra komplikationer, vilket har medfört dramatiskt sänkt livskvalitet samt ett mycket stort antal besök och behandlingar inom sjukvården.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-09

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-09

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m