Svar på vävnadsprov med frågeställning hudtumör dröjde en och en halv månad

Ett vävnadsprov med frågeställningen basaliom togs på en patient som sökt för ett sår i skalpen. Vid återbesök en dryg månad senare fick vävnadsprovsvaret efterhöras, och man fick besked att det ännu ej var klart. Därpå dröjde svaret ytterligare 14 dagar.

En patient med psoriasis sökte för ett 1 cm stort sår i skalpen. Patienten erhöll antibiotika och fick återbesök efter två veckor. Enligt patienten hörde patienten av sig tidigare men fick komma på återbesök som planerat till en annan läkare. Då togs ett vävnadsprov med frågeställningen basaliom (hudtumör). Vid återbesök en dryg månad senare fick vävnadsprovsvaret efterhöras, och man fick besked att det ännu ej var klart. Därefter dröjde svaret ytterligare 14 dagar. När svaret kom visade det angiosarkom, det vill säga cancer. Patienten kallades påföljande dag för operation. Man avstod från operation och kartlade i stället hur stor förändringen var. Snabbsvar begärdes. Svaret kom ett par dagar senare och visade angiosarkom i alla prover. Efter samråd med plastikkirurg, sarkomteam och onkolog bedömdes förändringen vara för stor för operation och man beslöt i stället att behandlingen skulle bli strålning och cytostatika.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-31

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-31

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m