Svar på undersökning skickades ej till patientens primärvårdsläkare

Patienten remitterades av läkare på Akutmottagningen för ultraljudsundersökning med begäran om svar till patientens primärvårdsläkare. Primärvårdsläkaren fick inte kopia på journalanteckning från Akuten och inte heller svar på ultraljudsundersökningen. 

Patienten sökte Akutmottagningen på grund av ryggbesvär, vilket av läkare bedömdes som gallstensanfall. Patienten remitterades därför för poliklinisk ultraljudsundersökning inom 2 veckor med begäran om svar till patientens primärvårdsläkare. Primärvårdsläkaren fick inte kopia på journalanteckning från Akuten och inte heller svar på ultraljudsundersökningen. Ultraljudssvaret skickades via Akutmottagningen till Kirurgmottagningen, där det signerades av läkare utan vidare uppföljning. I samband med senare försämring kontaktade patienten sin primärvårdsläkare som efterlyste ultraljudssvaret. Det visade sig då att patienten hade en tumör i levern.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Nedanstående åtgärder är påbörjade och planeras vara klara den 13 juni 2013 enligt verksamhetens interna utredning:

  • Förbättra kommunikationen mellan vårdgivarna genom bättre rutiner för remisshantering.
  • Följa gällande signeringsrutiner.
  • Skicka svar på remisser till respektive specialistmottagning.
  • Utbilda i regelverket för remisshantering och vårdansvar mellan specialist- och primärvård.
  • Minska antalet initierade utredningar från akutmottagningen.
  • Verka för att journalsystemen ska kunna kommunicera med varandra.

Socialstyrelsens beslut 2013-05-03

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett den anmälda händelsen i nödvändig omfattning och vitagit åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart har en tidsplan upprättats.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-05-03 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m